Zoznam poskytovaných služieb

ORTOPÉDIA

VLASTNÉ LABORATÓRIUM

PREVENTÍVNA STAROSTLIVOSŤ

URGENTNÁ MEDICÍNA

DIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIE

CHIRURGIA MÄKKÝCH TKANÍV

NEUROCHIRURGIA

HRUDNÁ CHIRURGIA

KARDIOLÓGIA

OPHTALMOLÓGIA

OTORINOLARYNGOLÓGIA

DERMATOLÓGIA

CHOROBY EXOTOV, PLAZOV A DROBNÝCH CICAVCOV